MUDr. Jana Buhajová

    

     Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2002 . Pracovala ako starší sekundárny lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice A.Leňa Humenné n.o.. V roku 2008 absolvovala špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore  gynekológia a pôrodníctvo.  

 

Jana Dančáková 

      zdravotná sestra

Kontakt

BUGYN s.r.o. Komenského 6206/7
066 01 Humenné
057/76 94 693 bugyn1@gmail.com