Kontakt

Gynekologická ambulancia  BUGYN s.r.o.  -  v novom NZZ oproti doliečovaciemu oddeleniu nemocnice. Parkovacie miesta pri budove NZZ.

Adresa:

MUDr. Jana Buhajová

Komenského 6206/7

066 01  Humenné

Kontakt

BUGYN s.r.o. Komenského 6206/7
066 01 Humenné
057/76 94 693 bugyn1@gmail.com